O nas

Deklaracja dostępności
 

OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNYCH „GARDZIENICE”

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 ze zm.).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gardzienice.org

 

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest niezgodna z Ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 ze zm.).

Niezgodności wymieniono poniżej:

- pełny zakres serwisu (brak dostosowania do potrzeb osób słabowidzących – opcji wysokiego kontrastu/ powiększenia czcionki/ audiodeskrypcji; brak udogodnień dla osób niesłyszących: brak napisów/ komunikatów w języku migowym przy materiałach z dźwiękiem).

Treści zawarte na stronie są niedostępne z następujących powodów:

nieproporcjonalne obciążenie:

Obecna strona internetowa została utworzona w r. 2013. Wprowadzenie udogodnień przewidzianych Ustawą wymaga kompleksowej przebudowy strony. Ze względu na autorski charakter rozwiązań zastosowanych na stronie oraz ich archaiczność nie jest możliwe proste rozszerzenie funkcjonalności serwisu o funkcje wymagane zgodnie z Ustawą.

Dlatego Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” podjął prace nad stworzeniem nowego serwisu internetowego, który będzie spełniał wymogi ustawy.

 

W związku z powyższym Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zapewnia rozwiązania alternatywne:

  • Informacje na temat instytucji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w znacznym stopniu zgodnym z wymaganiami Ustawy: https://optgardzienice.bip.lubelskie.pl/
  • Rozmiary tekstu na stronie www.gardzienice.org
    W chwili obecnej zwiększenie rozmiaru tekstu zależy od przeglądarki.
    W przeglądarce Internet Explorer należy wybierać z menu „Widok”, a następnie „Rozmiar tekstu”.
    W przeglądarce Firefox przytrzymać CTRL i naciśnąć + lub -, aby zmienić rozmiar tekstu. Na poszczególnych podstronach działa równiez przycisk F9, który przełącza tryb tekstu.


    Pozostałe treści mogą być udostępnione telefonicznie, e-mailowo lub poprzez bezpośrednie spotkanie w biurze Ośrodka w Lublinie na ul. Grodzkiej 5a.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 7 września 2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku chęci skorzystania z rozwiązań alternatywnych prosimy o kontakt mailowy: office@gardzineice.org lub telefoniczny: nr 81 532 98 40.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Postępowanie odwoławcze:

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zajmuje kilka obiektów, o zróżnicowanym statusie jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekty dostępne publicznie:

- Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie jest dostępna dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej (południowo-zachodnie wejście na poziomie piwnic). Dostępność kondygnacji -1, 0, 1 zapewnia pionowy podnośnik dla niepełnosprawnych. W pałacu znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych.

- Mała (północna) oficyna  w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie (parter) jest dostępna dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej. W obiekcie znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych. Nie są dostępne pokoje gościnne znajdujące się na piętrze.

- Południowa (tzw. duża) oficyna  w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie (parter) jest dostępna dla niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Sala wykładowa - spotkań na piętrze – niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla niepełnosprawnych.

- Spichlerz w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: cały obiekt jest dostępny dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej. Dostępność kondygnacji -1, 0, 1 zapewnia pionowy podnośnik dla niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych.

- Sala Prób i Zgromadzeń (tzw. Szopa) w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie (parter) jest dostępna dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony północnej. W obiekcie znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych.

- Biuro, archiwum OPT i pomieszczenia Galerii Gardzienice w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a: znajdujące się na pierwszym, drugim i trzecim piętrze kamienicy oraz w piwnicach - nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest możliwe ze względu na jego zabytkowy charakter (obiekt wpisany do rejestru zabytków) oraz fakt, że OPT nie jest właścicielem (budynek należy do Miasta Lublin).

 

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń udostępnionych publicznie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w Alfabecie Braille'a.

 
 
 

Galeria

 
 

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych
założony, budowany i prowadzony
przez Włodzimierza Staniewskiego

 
Wydarzenia SpecjalneMapa serwisuBIP

Copyright © 2013 - 2021 by Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice | Realizacja JMC

 
 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X